ASTM C1234-11

ASTM C1234-11 Стандартна методика підготовки зразків нафти і нафтовмісних відходів для визначення мікроелементів шляхом розщеплення при високому тиску і високій температурі

СХОЖІ СТАНДАРТИ

ASTM D7876-13 Стандартна методика розкладу зразку шляхом мікрохвильового нагріву

ОБЛАСТЬ ДІЇ

Розщеплення зразків нафти і нафтовмісних відходів за допомогою HPA-S для наступного визначення кількісного мікроелементного вмісту до 28 елементів методом атомної спектроскопії

ЗРАЗОК

Зразки нафти, мастил, нафтовмісних відходів

СТИСЛИЙ ОПИС МЕТОДУ ВИПРОБУВАННЯ

1.       Зважте 0,2-0,7 г однорідного зразку у чисту посудину HPA

2.      Помістіть посудини зі зразками у витяжну шафу і додайте 5 мл концентрованої HNO3 й 5,5 мл HCl

3.      Закрийте посудину

4.      Завантажте прилад, закрийте його та підвищить у ньому тиск; виконайте температурну програму

5.      (2-ступеневе лінійне підвищення температури до 300 °C за 1,5 год.; витримка при 300 °C впродовж 1 год.)

Якщо зразки не є однорідними, їх потрібно змішати перед початком процесу зважування:

·        Рідкі або водянисті зразки, що є мутними або містять видиму гущу або осад, можуть потребувати обробки в ультразвуковій ванні (1-5 хв.)

·        Багатофазні рідини, масла, відходи нафтопродуктів або зразки с великими кількостями твердих часток можуть потребувати обробки в ультразвуковій ванні (10-60 с)

ВАЖЛИВІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРИЛАДУ

Муфельна піч високого тиску HPA* — високотемпературний, з високим тиском автоклав з комп'ютерним управлінням, що забезпечує повне розщеплення зразків, що важко піддаються розкладу, за допомогою мінеральних кислот. Згідно стандарту прилад має містити в собі:

·        Сумісний комп'ютер з жорстким диском та одним відкритим послідовним інтерфейсом RS-232C

·        Контролер температури HPA-TC у якості інтерфейсного блоку між автоклавом HPA та комп'ютером

·        Блок автоклава HPA

·        Посудини для зразків HPA відповідного розміру та конструкції для того типу зразків та мінеральної кислоти, які використовуються

·        Муфельна піч HPA-S містить компоненти, вказані у пп. 1, 2 і 3, в одному єдиному приладі


 

РЕКОМЕНДОВАНА КОНФІГУРАЦІЯ

Елемент

№ деталі

Опис

Кількість

1

70139

Муфельна піч високого тиску HPA-S

1

2

72972

Комплект для переробки 5x90 мл

1

або 3

72973

Комплект для переробки 7x50 мл

1

4

70277

Пристосування для обгорнення

1

АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ УСПІШНОСТІ ПРОДАЖУ

·        Найвищі робочі технічні характеристики при температурі 320 °C та тиску 130 бар

·        Необмежений час розщеплення вимогливих зразків

·        Найвища безпека, що підтверджена сертифікатом TÜV "GS"

·        Герметично закриті посудини — відсутні втрати летючих речовин

·        Найнижча кількість залишкового вуглецю

ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ РИНОК

Всі галузі, у яких необхідне розщеплення нафти і нафтовмісних відходів, наприклад, виробництво мастил

 


Comments