ASTM D2140-08

ASTM D2140-08 Стандартна методика обчислення складів вуглецевих сполук електроізоляційних мастил, що виробляються на основі нафтопродуктів

СХОЖІ СТАНДАРТИ

Результати застосування цієї методики аналогічні, але не ідентичні результатам застосування методу випробування D3238 (метод n-d-M), методів прямого заміру, таких як метод випробування D2007 або вимірювання ІЧ-спектроскопії з перетворенням Фурье (FTIR) згідно з IEC 60590 ("метод Бранде", є альтернативним методом обчислення константи в'язкості-ваги: D2501

ОБЛАСТЬ ДІЇ

Ця методика може застосовуватись для визначення складу вуглецевих сполук мінеральних електроізоляційних мастил способом кореляції з основними фізичними властивостями. При виконанні повсякденного аналізу вона звільняє від необхідності виконання складних процедур розділення по фракціям і очистки. Методика придатна для мастил, що мають середню молекулярну вагу від 20 до більше ніж 600, або від 0 до 50 атомів ароматичних вуглецевих сполук. Вуглецевий склад виражається у процентному вмісті ароматичних вуглецевих сполук, процентному вмісті нафтенових вуглецевих сполук і процентному вмісті парафінових вуглецевих сполук. Ці значення можна отримати з кореляційної діаграми, мал. 1, якщо відомі і константа в'язкості-ваги (viscosity-gravity constant — VGC), і точка перетину графіка показника рефракції (ri) масла. В'язкість, щільність, відносна щільність (питома вага) і показник рефракції — єдино-необхідні експериментальні дані для цього методу випробування.

ЗРАЗОК

Електроізоляційні масла (зазвичай використовуються у силових електричних трансформаторах і кабелях передачі для зняття характеристик; при спостереженні впливу різних процесів рафінування, таких як гідроочищення, видалення розчинника на склад масла, тощо), олії харчових марок, білі масла (вазелінові олії)

СТИСЛИЙ ОПИС МЕТОДУ ВИПРОБУВАННЯ

1.       Підготуйте зразок масла згідно до D923

2.       Експериментально визначте в'язкість (D445), щільність, відносну щільність (питому вагу) (D1481 та D4052) та показник рефракції (D1218) зразку

3.       Обчисліть константу в'язкості-ваги (VGC)

де G = відносна щільність (питома вага) при 15,6°C (60°F), і V = в'язкість, сСт при 37,8 °C (100 °F)

4.       Використовуючи виміряні параметри щільності і показника рефракції зразку масла, обчисліть зону перетину графіка показника рефракції ri, де nD20 = показник рефракції, d = щільність при 20 °C:

5.       Введіть значення VGA у наведену нижче кореляційну діаграму. Зчитайте з діаграми відповідні значення % CA, % CN, % CP
Мал. 1. Кореляційна діаграма для визначення % CA, % CN та % CP


 

6.       Для мастил, що містять 0,8 % або більше сірки, виконайте поправку на сірку:

Поправка на сірку для % CN = - ваговий % S/0,288

Поправка на сірку для %  CP = + ваговий % S/0,216

Поправка на сірку для % CA = 100 - (скореговане значення % CN + скореговане значення % CP)

ВАЖЛИВІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРИЛАДУ

Рефрактометр повинен відповідати вимогам до точності, що описані у ASTM D1218:

·          Діапазон вимірювання показника рефракції 1,33 — 1,50 або вище

·          Точність/розподільча здатність визначення показника рефракції 0,0001 або краща

·          Температура 20 °C — 30 °C

·          Стабільність температури ± 0,1 °C

В'язкість: див. ASTM D445 або ASTM D7042 у якості альтернативи

Щільність і відносна щільність: див. D4052

ЗАЯВЛЕНА ТОЧНІСТЬ:

Див. стандарти відповідних методів

РЕКОМЕНДОВАНА КОНФІГУРАЦІЯ

Елемент

№ деталі

Опис

Кількість

1

87039

SVM 3000 з Xsample 461

1

2

3000

SVM 3000

необов'язково

3

46881

Abbemat HP, лінійка Heavy Duty (Інтенсивне використання)

1

4

47380

Програмне забезпечення Abbemat-PC

1

5

45900

VisioLab для SVM

1

6

96877

Комплект для з'єднання SVM 3000 => Abbemat HD

1

7

97788

Рефрактометр Abbemat 500, лінійка Performance (Ефективність)

необов'язково

8

46886

Abbemat HT, лінійка Heavy Duty (Інтенсивне використання)

необов'язково

АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ УСПІШНОСТІ ПРОДАЖУ

Одночасне вимірювання в'язкості, щільності і показника рефракції трансформаторних та електроізоляційних мастил ніколи на було таким простим. Саме унікальна модульність приладів виробництва компанії Anton Paar забезпечує можливість поєднання віскозиметра SVM 3000, рефрактометра Abbemat і блоку завантаження Xsample: система є повністю автоматичною!

Рефрактометр Abbemat забезпечить кращі повторюваність і точність, ніж ручний рефрактометр. Завдяки використовуваному в ньому принципі вимірювання рефрактометр Abbemat діє незалежно від оператора.

ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ РИНОК

Нафтохімічна промисловість, виготовлення/змішування мастил, хімічна промисловість, випробувальні лабораторії, автомобільна промисловість, виготовлення шин


Comments