ASTM D7175-08

ASTM D7175-08 Стандартний метод випробування для визначення реологічних властивостей асфальтової суміші за допомогою динамічного зсувного реометра

СХОЖІ СТАНДАРТИ

AASHTO T315

ОБЛАСТЬ ДІЇ

Вимірювання за допомогою динамічного (коливального) зсувного реометра (DSR) для характеризування жорсткості, податливості або опору асфальтової суміші (що використовується для дорожнього покриття) деформації під навантаженням. Визначення комплексного модуля пружної жорсткості при зсуві (G*) і фазового кута (δ) при різних температурах у діапазоні 4 °C — 88 °C з використанням геометрії паралельних пластин.

ЗРАЗОК (ЗРАЗКИ)

Асфальтові суміші з значеннями G* у діапазоні 100 Па — 10 Мпа (при температурах у діапазоні 4 °C — 88 °C), обмежуючись зразками, що містять частинки з найбільшим розміром менше 250 мкм (0,25 мм). Кількість зразку є малою, у типовому випадку його розмір складає максимум 25 мм у діаметрі та 1 мм у товщину. Перед випробуванням зразок рекомендується піддавати тільки одній процедурі нагріву.

СТИСЛИЙ ОПИС МЕТОДУ ВИПРОБУВАННЯ

Вимірювання виконується у коливальному режимі з постійною стандартною (кутовою) частотою у 10 рад/с і зі стандартною амплітудою. Випробування повинні виконуватись у межах лінійного в'язко-еластичного діапазону, який у даному методі визначається як діапазон напруження розтягу, при якому значення G* становить 90 % або більше у порівнянні зі значеннями G* при початкових значеннях напруження розтягу. Випробувальна система (геометрія): паралельні пластини (PP), виготовлені зі сталі або алюмінію, з гладкими поверхнями. Розмір зазору повинен перевищувати розмір максимальних часток щонайменше у чотири рази.

Підготовка зразку перед випробуванням:

1.       Здійсніть відпал суміші нагріванням доки вона не стане достатньо рідкою, щоб її можна було розливати, щоб звільнити від залежних від часу, відновлюваних ефектів молекулярного зв'язку внаслідок просторового затвердіння, яке відбувається вже після кількох годин зберігання при температурі оточуючого повітря. Підчас процесу відпалу температура не повинна перевищувати 135 °C для свіжої суміші та 163 °C для застарілої суміші

2.       Обрізання зразку для обрізання зайвого матеріалу рекомендується виконувати у визначеній позиції обрізки (тестовий зазор плюс заглушка зазору). Типова заглушка зазору становить 50 мкм для 25-мм пластини і 100 мкм для 8-мм пластини. Після повного встановлення тестового зазору зразок повинен утворити опуклість по краям пластин розміром приблизно у чверть розміру зазору. Ця опуклість повинна бути достатньою для компенсації будь-якого зменшення, наприклад, внаслідок теплового розширення або стискання зразку

Стандарті випробування:

1.     Для вихідних (незістарених) сумішей: застосовуйте геометрію PP з діаметром у 25 мм (зазор 1 мм), постійну (кутову) частоту 10 рад/с і постійне напруження розтягу (амплітуду) 12 % (альтернативне значення: тиск зсуву 120 Па)

2.     Для зістарених RTFO-сумішей (методом обертання тонкої плівки у печі згідно ASTM D2872): застосовуйте геометрію PP з діаметром у 25 мм (зазор 1 мм), постійну (кутову) частоту 10 рад/с і постійне напруження розтягу 10 % (альтернативне значення: тиск зсуву 220 Па)

3.     Для PAV-зістарених сумішей (у камера старіння під тиском згідно ASTM D6521): застосовуйте геометрію PP з діаметром у 8 мм (зазор 2 мм), постійну (кутову) частоту 10 рад/с і постійне напруження розтягу 1 % (альтернативне значення: тиск зсуву 500 кПа)


Результуючі параметри: комплексний модуль пружної жорсткості при зсуві G* (у кПа) і фазовий кут δ (у градусах) при різних ізотермічних температурах.

Обчислення і оцінка ("витримав" або "не витримав"):

1.     Для вихідних сумішей: значення (G*/sinδ) повинно бути менше 1,00 кПа (або зразок є надто м'яким і, відповідно, не витримує випробувань)

2.     Для RTFO-зістарених сумішей: значення (G*/sinδ) повинно бути менше 2,20 кПа (або зразок є надто м'яким і, відповідно, не витримує випробувань)

3.     Для PAV-зістарених сумішей: значення (G*/sinδ) повинно бути менше 5000 кПа (або зразок є надто жорстким і, відповідно, не витримує випробувань)

ВАЖЛИВІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРИЛАДУ

Коливальний (динамічний) зсувний реометр для управління і/або вимірювання крутильного моменту або напруження (з точністю, щонайменше, ±1 %), кута відхилення або розтягу (з точністю до ±1 %), частоти (до ±1 %, у діапазоні від 1 рад/с до 160 рад/с) і температури (з точністю до ± 0,1 °C) з системою збору даних для генерування звітів по вказаним параметрам. Установка зазору (наприклад, нульового зазору) повинна бути можливою автоматично з застосуванням нормальної сили, або вручну. Кліматична камера для управління температурою у діапазоні 4 °C — 88 °C (з точністю ±0,1 °C), наприклад, за допомогою циркуляції рідини, кондиційованого азоту або іншого газу, або системи активного управління температурою (наприклад, за допомогою елементів Пельт’є). Інструменти для перевірки управління температурою і температурного градієнта (наприклад, внутрішнім пристроєм вимірювання температури за допомогою платинового термометра опору (PRT) з розподільчою здатністю 0,1 °C) всередині реометра і зразку (наприклад, по модельному тестовому зразку, сформованому з асфальтової суміші, або з використанням пластини з силікону).

ЗАЯВЛЕНА ТОЧНІСТЬ

Зразок

Повторюваність [d2s%]

Відтворюваність [d2s%]

Вихідна суміш

6,4 %

17,0 %

Залишок RTFO/TFO

9,0 %

22,2 %

Залишок PAV

13,8 %

40,2 %

 

РЕКОМЕНДОВАНА КОНФІГУРАЦІЯ

Елемент

№ деталі

Опис

Кількість

1

 

Комплект SmartPave 102, з елементами Пельт’є для управління температурою

1

АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ УСПІШНОСТІ ПРОДАЖУ (підтверджені патентами США)

Синхронний привід реометра MCR, що забезпечує кращий контроль напруження розтягу, вимірювання DMTA, дружнє до користувача програмне забезпечення з готовими шаблонами для вимірювання та аналізу, застосування TruStrain для точного та швидкого управління розтягом, нормальне управління зусиллям, зручне поводження зі зразком, температурне калібрування, застосування швидкодіючого, точного і сухого елемента Пельт’є для управління температурою, застосування патентованого ковпака Пельт’є

ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ РИНОК

Галузь будування автострад і відповідні офіційні державні установи, промисловість виготовлення бітумів/асфальтів

 


Comments