ASTM D86

ASTM D86 Стандартний метод дистиляції нафтопродуктів при атмосферному тиску

СХОЖІ СТАНДАРТИ

Н/Д


ОБЛАСТЬ ДІЇ

Цей метод якісно визначає характеристики діапазону кипіння нафтопродуктів з діапазоном температур кипіння від 20 до 400°C при атмосферному тиску способом дистиляції партії продукту в лабораторних умовах. Діапазон кипіння надає інформацію про склад, властивості та поведінку продукту підчас зберігання та використання. Результати важливі для управління процесом очистки та сертифікації кінцевих продуктів. Цей метод охоплює застосування як ручних, так і автоматичних апаратів.

 

ЗРАЗОК (ЗРАЗКИ)

Легкі та середні дистиляти, бензини з та без окиснювачів, авіаційні бензини, палива для авіаційних турбін, дизельні палива, біодизельні суміші з вмістом до 20%, палива для морських суден, спеціальні уайт-спірити, уайт-спірити, керосини і топкові палива марок 1 й 2. Цей метод не придатній для продуктів, що містять значні кількості залишкового матеріалу.

 

СТИСЛИЙ ОПИС МЕТОДУ ВИПРОБУВАННЯ

У залежності від складу зразку, тиску випарів, очікуваних характеристик кипіння, зразки відносять до однієї з чотирьох груп кипіння.

1.     100 мл зразку вміщують у дистиляційну колбу.

2.     Після цього зразок нагрівається для утворення пари. Температура пари контролюється.

3.     Пара конденсується у конденсаторній трубці для її зворотного перетворення на рідину и дистильований зразок збирається у прийомний циліндр при контролі його об'єму. Умови дистиляції визначаються групою дистиляції, до якої віднесений зразок.

Після проведення випробувань дані можуть бути скореговані з врахуванням фактичного барометричного тиску для узгодження з процедурними вимогами, такими як швидкість дистиляції. Результатом є крива дистиляції (об'ємний % у залежності від відповідної температури). У разі невідповідності будь-яким обов'язковим умовам випробування необхідно повторити.

 

ВАЖЛИВІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРИЛАДУ

·        Автоматичні прилади повинні бути обладнані автоматичною системою пожежогасіння.

·        Температурний датчик повинен бути змонтованим так, щоб механічний центр датчика був розміщений у горловині колби.

·        Температурне запізнювання, ефект перекриття штоком та точність температурного датчика повинні бути еквівалентними характеристикам скляного ртутного термометра.

 


Зразок

Повторюваність

Відтворюваність

Група 1 - 3

IBP: r= 0,0295(E+51,19); достовірний діапазон: 20 - 70 °C

IBP: R= 0,0595(E+51,19); достовірний діапазон: 20 - 70 °C

Група 4

IBP: = 0,018T ; достовірний діапазон:

145 - 220°C

IBP: R= 0,55T; достовірний діапазон:

145 - 220 °C

 

РЕКОМЕНДОВАНА КОНФІГУРАЦІЯ

Елемент

№ деталі

Опис

Кількість

1

145814

Автоматична дистиляційна установка ADU 5

1

або 2

106509

Дистиляційна установка ADU 5

1

 

АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ УСПІШНОСТІ ПРОДАЖУ (підтверджені патентами США)

ADU 5

·        Оптимізатор нагріву

·        Крива ручного нагріву

·        Точне управління швидкістю дистиляції навіть для сумішей паливних етанолів

 

ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ РИНОК

Нафтова промисловість, хімічна промисловість, незалежні лабораторії


Comments