ASTM D92-12b

ASTM D92-12b Стандартний метод визначення температур займання та горіння за допомогою апарата Клівленда з відкритим тиглем

СХОЖІ СТАНДАРТИ

ASTM D93 (апарат Пенскі-Мартенса з закритим тиглем); ASTM D1310 (апарат Тага з відкритим тиглем); ASTM D3143 (апарат Тага з відкритим тиглем); ASTM D56 (апарат Тага з закритим тиглем); ASTM D7094 - 12e1 (модифікований метод безперервного горіння у закритому тиглі - MCCCFP); ASTM D6450 ("MiniFlash", безперервне горіння у закритому тиглі - CCCFP).

ОБЛАСТЬ ДІЇ

Цей метод випробування описує визначення температури займання та температури горіння нафтопродуктів за допомогою ручних або автоматичних апаратів Клівленда з відкритими тиглями.

ЗРАЗОК (ЗРАЗКИ)

Метод призначений для всіх нафтопродуктів з температурою займання вище 79 °C і до 400 °C, за виключенням паливних мазутів. Типовими прикладами є моторні масла, силіконові масла, гідравлічні масла, бітуми.

СТИСЛИЙ ОПИС МЕТОДУ ВИПРОБУВАННЯ

Випробуваний зразок заповнюється у випробувальний тигель. Температура випробуваного зразку підвищується спочатку різко, а потім, при наближенні до точки займання, з меншою постійною швидкістю. Через задані інтервали випробувальне полум'я переміщується через тигель.

Точка займання — це найнижча температура рідини, при якій наближення випробувального полум'я викликає займання парів випробуваного зразку. Для визначення температури горіння випробування продовжується до того часу, поки наближення випробувального полум'я викликає займання і продовження горіння випробуваного зразку впродовж мінімум 5 с.

ВАЖЛИВІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРИЛАДУ

Апарат Клівленда з відкритим тиглем (Cleveland Open Cup Tester — COC) згідно стандарту; газовий пальник; температурний діапазон: 79 °C — 400 °C

ЗАЯВЛЕНА ТОЧНІСТЬ

Повторюваність

Відтворюваність

Температура займання: 8 °C

Температура займання: 18 °C

Температура горіння: 8 °C

Температура горіння: 14 °C

РЕКОМЕНДОВАНА КОНФІГУРАЦІЯ

Елемент

№ деталі

Опис

Кількість

1

107122

Повністю автоматичний апарат Клівленда з відкритим тиглем CLA 5 (79 °C — 400 °C)

1

або 2

107153

Напівавтоматичний апарат Клівленда з відкритим тиглем CL 5 (79 °C — 400 °C)

1

АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ УСПІШНОСТІ ПРОДАЖУ (підтверджені патентами США)

CLA 5: здатність вимірювати характеристики зразків будь-якого типу силіконового масла, наявність статистичної функції, динамічне калібрування

CL 5: доступність для низького бюджету

ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ РИНОК

Нафтова промисловість, нафтоперегінні підприємства, виробники бітумів, незалежні (сторонні) лабораторії, виробники силіконового масла, електростанції


Comments