ASTM D93-13

ASTM D93-13 Стандартні методи випробування для визначення точки займання за допомогою апарата Пенскі-Мартенса з закритим тиглем

СХОЖІ СТАНДАРТИ

ASTM D92 (апарат Клівленда з відкритим тиглем); ASTM D1310 (апарат Тага з відкритим тиглем); ASTM D3143 (апарат Тага з відкритим тиглем); ASTM D3941 (рівноважний метод з закритим тиглем); ASTM D56 (апарат Тага з закритим тиглем); ASTM D7094 - 12e1 (модифікований метод безперервного горіння у закритому тиглі - MCCCFP); ASTM D6450 ("MiniFlash", безперервне горіння у закритому тиглі - CCCFP).

ОБЛАСТЬ ДІЇ

Метод описує визначення точки займання нафтопродуктів у діапазоні температур від 40 °C до 360 °C за допомогою ручного або автоматичного апарату Пенскі-Мартенса з закритим тиглем. Визначення точки займання біодизельного палива (FAME) у діапазоні температур від 60 °C до 190 °C повинно здійснювати за допомогою апаратів Пенскі‑Мартенса з закритими тиглями.

Значення точки займання є функцією конструкції апарата, стану апарата, що застосовується, та робочої процедури, що виконується. Тому точка займання може бути визначена тільки у прив'язці до стандартного методу випробування, і ніяка кореляція, щоб діяла у загальному випадку, не може бути гарантована для результатів, які отримані різними випробувальними апаратами або апаратами, що відрізняються від вказаного.

ЗРАЗОК (ЗРАЗКИ)

Нафтопродукти з температурою займання від 40 °C до 360 °C

Біодизельне паливо і суміші з температурами займання від 60 °C до 190 °C

(дизельне паливо, біодизельні суміші, керосин, пічне пальне, пальне для турбін, відходи паливних мазутів, розбавлені відходи, мастила, масла)

СТИСЛИЙ ОПИС МЕТОДУ ВИПРОБУВАННЯ

Латунний випробувальний тигель вказаних розмірів, заповнений випробуваним зразком до внутрішньої позначки і оснащений кришкою вказаного розміру, нагрівається і зразок перемішується з вказаними швидкостями з застосуванням однієї з визначених процедур (A, B або C). Відповідний метод може бути обраний у PMA 5 і залежить від зразка, представленого користувачем.

Процедура A  придатна для дистильованих палив (дизельного, біодизельних сумішей, керосину, пічного палива, пального для турбін), нових та тих що знаходяться у використанні змащувальних мастил та інших гомогенних рідких нафтопродуктів, що не потрапляють до області визначення процедури B або процедури C.

Процедура B  придатна для відходів пічного пального, розбавлених відходів, використаних змащувальних мастил, сумішей рідких нафтопродуктів з твердими домішками, рідких нафтопродуктів, які схильні до утворення поверхневої плівки в умовах випробування, або рідких нафтопродуктів з такою кінематичною в'язкістю, що унеможливлює їх рівномірний нагрів при перемішуванні і умовах нагріву, вказаних у процедурі A.

Процедура C  придатна для біодизельного пального (B100). Оскільки точку займання залишкового спирту у біодизельному пальному важко спостерігати за методиками ручного визначення точки займання, автоматичні апарати слід визнати найбільш придатними для цього.

Всі ці три процедури реалізовані у апараті PMA 5, і він повністю узгоджується з цими процедурами.

Запальне джерело  (електричне або газове) спрямовується у випробувальний тигель з регулярними інтервалами з одночасним перериванням перемішування до моменту автоматичного виявлення займання. Точкою займання визнається найнижча температура, приведена до барометричного тиску 101,3 кПа, при якій наближення запального джерела викликає займання парів зразку у вказаних умовах випробування.


 

ВАЖЛИВІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРИЛАДУ

Апарат визначення точки займання Пенскі-Мартенса з закритим тиглем згідно стандарту; газовий або електричний запальний пристрій

 

ЗАЯВЛЕНА ТОЧНІСТЬ

Процедура

Повторюваність

Відтворюваність

A (дизельне пальне и т. інш.)

r = 0,029 x A (A= середній результат у °C)

r = 0,071 x A (A= середній результат у °C)

B (відходи паливних мазутів і т. інш.)

Відходи паливного мазуту — 2 °C / інші типи — 5 °C

Відходи паливного мазуту — 6 °C / інші типи — 10 °C

C (біодизельне пальне)

8,4 °C

14,7 °C

 

РЕКОМЕНДОВАНА КОНФІГУРАЦІЯ

Елемент

№ деталі

Опис

Кількість

1

107125

Повністю автоматичний апарат визначення точки займання Пенскі-Мартенса PMA 5 (40 °C — 405 °C)

1

або 2

107149

Напівавтоматичний апарат визначення точки займання Пенскі-Мартенса PM 4 (40 °C — 404 °C)

1

 

АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ УСПІШНОСТІ ПРОДАЖУ (підтверджені патентами США)

Багатофункціональна головка з одним витком, виявлення займання з допомогою термопари, газовий та електричний запальний пристрій

PMA 5: система пожежогасіння, динамічне калібрування; PM 4: доступність для низьких бюджетів, багатофункціональна головка з одним витком, пристрій для заміни зразків

 

ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ РИНОК

Нафтова промисловість, нафтоперегінні підприємства, хімічна промисловість, виробники біодизельного пального, електростанції, незалежні (сторонні) лабораторії


Comments